موتورهای جستجو در واقع ترکیبی از هزاران الگوریتم پیچیده به هم وابسته است. فهم و درک الگوریتم های بکار رفته توسط آنها، شرط لازم و کافی برای پروسه سئو و بهینه سازی وب سایت می باشد و این در حالی است که موتورهای جستجو هرگز حاضر به فاش نمودن رازهای الگوریتم های خود نیستند.

با این وجود، متخصصین تیم سئوجاب بر تعداد زیادی از فاکتورها و المان های رتبه بندی که مورد تایید نمایندگان این شرکت های جستجو بوده، واقف هستند. کارشناسان سئو وب سایت ما با اعمال فاکتورهای مثبت و آگاهی از زیان های حاصل از فاکتورهای منفی به دور از سئو کلاه سیاه، تلاش خود را معطوف بهبود ترافیک و وضعیت رتبه سایت مشتری در میان نتایج جستجو خواهند کرد.

هدف سئوجاب در پروسه سئوسایت مشتریان، افزایش بازدیدکنندگان و متعاقبا سودآوری سایت برای صاحبان آن کسب و کار از طریق قرارگرفتن سایت در فهرست ارگانیک موتور جستجوی محبوب گوگل با در نظرداشتن هزینه ای معقول و منصفانه برای پروژه، و کسب رضایت مشتری از عملکرد تیم خواهد بود.